Tag Archives: Phân biệt lụa tơ tằm và lụa pha

Phân biệt lụa tơ tằm và lụa pha bằng 3 cách đơn giản

Để phân biệt lụa tơ tằm và lụa pha, dưới đây là 3 cách dễ dàng thực hiện nhất: Cách 1: Đốt để phân biệt lụa tơ tằm và lụa phá Thông thường, để nhận biết 2 loại trên, cách đơn giản nhất là sử dụng phương pháp đốt. Do đặc tính hóa học vốn […]